Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2023. 11. 17.

Mesterséges Intelligencia Alkalmazásai szakirányú továbbképzés

Formális logika

előadás, BT-BMI-0040

2023. ősz

A logika a helyes következtetés elmélete és mint ilyen a tudományos gondolkodás organonja, vagyis alapvető eszköze. A kurzus bevezet a modern szimbolikus logikába, emellett elsődleges célja, hogy tökéletesítse a hallgatókban az absztrakció és a logikus gondolkodás képességét és készségét.

A kurzus anyagát egy több évtizeden át tökéletesített egyetemi jegyzet tartalmazza. Mivel a művet eredetileg is tankönyvnek szánták, átgondolt felépítése, szemléletes példái, ellenőrző kérdései és gyakorló feladatai alkalmassá teszik arra, hogy eredményesen közvetítse a modern logika alapjait.

 

Előadó: Hankovszky Tamás

Időpont: november 18.

Hely: ITK 319

 

Tankönyv

Madarászné – Pólos L. – Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, 1999. vagy 2006. (Letöltés a PPKE hálózatából és egyes közkönytárakból) (Letöltés máshonnan) (A könyv korábbi változatai csak az új kiadásokból vett néhány oldalas kiegészítéssel használhatók.) Hibajavítás, kiegészítés

 

Követelmények

A félév végi jegy alapvetően a 40 kérdéses (negyven pontos), vizsgateszttel dől el, amely a tankönyv 1–10. fejezetét kéri számon.

Ponthatárok

0-19 – elégtelen

20-22 – elégséges

23-26 – közepes

27-31 – jó

32-40 – jeles

 

Segédanyagok

1. fejezet: dia 1

2. fejezet: dia 2

3. fejezet: dia 3

4. fejezet: -

5. fejezet: dia 5

6. fejezet: dia 6

önellenőrző teszt az első hét fejezet anyagából

7. fejezet: dia 7

8. fejezet: dia 8

9. fejezet: dia 9

10. fejezet: dia 10, Hibajavítás, kiegészítés

 

Ajánlott irodalom

Ruzsa I.: Bevezetés a modern logikába. Budapest, Osiris, 1999.

Margitay T.: Az érvelés mestersége. 2. javított kiadás. Budapest, Typotex, 2007.

Kutrovátz G.: Bevezetés a logikába és az érveléselméletbe. (Digitális tankönyv, ELTE)

Kijelentéslogika (Digitális tankönyv, ELTE)

Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése. Budapest, Gondolat, 1987.

Read, S.: Bevezetés a logika filozófiájába. Budapest, Kossuth, 2001.